Công trình thuộc chủ đầu tư "ông Huỳnh Thanh Giang"

Công trình thuộc chủ đầu tư "ông Huỳnh Thanh Giang"

Công trình thuộc chủ đầu tư "ông Huỳnh Thanh Giang"

Công trình thuộc chủ đầu tư "ông Huỳnh Thanh Giang"

Công trình thuộc chủ đầu tư "ông Huỳnh Thanh Giang"
Công trình thuộc chủ đầu tư "ông Huỳnh Thanh Giang"

Công trình đã thực hiện

Công trình thuộc chủ đầu tư "ông Huỳnh Thanh Giang"

I – Chủ công trình

  • Chủ đầu tư                               Huỳnh Thanh Giang
  • Địa chỉ                                      Thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
  • Hợp đồng số                             044HĐTC/KHP/2017
  • Ngày ký hợp đồng                    11/11/2017

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

"Click vào đây để xem thêm videos"

 

Bình luận

Rất hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của công ty Khang Hưng Phát.

Công trình khác

backtop