Cổng Sắt Mỹ Nghệ 2 cánh cổ điển GA015

  • Khung bao : Sắt đặc vuông
  • Chi tiết uốn : Sắt vuông đặc - Sắt tròn đặc
  • Bản lề sàn chuyên dụng
  • Chốt dọc, chốt ngang, pass khóa
  • Phụ kiện hoa, lá: Đúc - Rèn thủ công ( Độc quyền Sắt Mỹ Thuật KHP )
  • Xử lý Sắt: Theo quy trình KHP
  • Sơn : công nghệ Singapo chuyên biệt cho Sắt

(Kết cấu 100% như bản vẽ  - Bản vẽ mẫu gồm 2D , 3D kích thước theo tỷ lệ 1:1 )

 Tư vấn