Khách hàng CĐT Công ty TNHH Dầu khí Hoàng Kim

  • Số HĐTC : 023HĐTC/KHP/2020
  • Địa chỉ : Tân Sơn – Đông Sơn – Đông Hưng – Thái Bình
  • Ngày xuất phiếu: 27 / 12 / 2021
  • Bảo hành sản phẩm : 5 năm
Pbh Chị Kim Thái Bình ( Mặt Trước )
Pbh Chị Kim Thái Bình

Chính sách bảo hành các sản phẩm – Khang Hưng Phát

Khi có nhu cầu bảo hành, hãy liên hệ Sắt Mỹ Thuật KHP bằng cách: